Rodilý mluvčí - Angličtina Pardubice

Co je ESL kouč?

ESL koučování se zaměřuje na výuku angličtiny jako druhého jazyka (oproti jazyku cizímu) přičemž klade velký důraz na proces učení, kdy student přebírá zodpovědnost a kontrolu nad svými znalostmi. Většina ESL studentů je vysoce motivována naučit se anglicky z důvodu kariérního růstu, dalšímu sebevzdělávání nebo bezproblémového fungování v jakékoliv anglicky mluvící zemi.

Kdo potřebuje ESL kouče?

Zkuste si zodpovědět 5 následujících otázek:

  1. Potřebujete hovořit a rozumět anglicky při své práci nebo v zájmu dalšího kariérního růstu?
  2. Studiu angličtiny se už léta věnujete, ale nejste schopni pokročit o úroveň výš?
  3. Máte pocit, že nynější hodiny výuky angličtiny jsou převážně zaměřeny na procvičování gramatiky a slovní zásoby z učebnice?
  4. Žili jste delší dobu v zahraničí, zlepšili se v angličtině a rádi by jste si získanou úroveň udržovali?
  5. Měli byste zájem se pomocí angličtiny dozvědět zajímavé věci ze života, fakta a nejnovější informace ze světa?

Pokud jste na jakoukoli z otázek odpověděli kladně, zvažte výuku u ESL kouče.

ENGLISH NATIVE SPEAKER in Pardubice region