O mých hodinách

Při výuce využívám mnoho metod, ale hlavně kladu důraz na komunikativní metodu, která studentům umožňuje učit se svým vlastním tempem. Každý kurz je “ušit na míru” podle povahy, cílů a potřeb jednotlivého studenta či skupiny. Používám jen autentické materiály vytvořené rodilými mluvčími a je na studentech, jaké téma si zvolí. Výuka probíhá přirozenou formou a získané vědomosti si studenti uchovávají bez memorování. Gramatika i slovní zásoba je vyučována i procvičována z kontextu, což studentům umožňuje použít angličtinu v reálných životních situacích.

Vyzkoušejte ESL kouče ZDARMA

Před tím než mohou být studenti “koučováni", musí prokázat alespoň nejzákladnější znalosti z anglického jazyka. K tomu poslouží psaný rozřazovací test, většinou vyplňovaný studenty předem. K testu dále přidávám ukázkovou vyučovací hodinu zdarma, ve které kromě jiného hodnotím čtení (porozumění textu, gramatika), poslechové dovednosti a verbální komunikaci. Přihlížím i k získaným vědomostem z minulosti.